понеделник, 25 март 2013 г.

Първа работа, осигурена от Бюрото за ученически труд и предприемаческа инициатива към УС

Днес, 25.03.2013, бе извършена акция по засаждане на дръвчета и храсти в двора на училището. Работата бе осигурена от директора и администрацията. За съжаление не можахме да откликнем на желанието на многото ученици, появили се пред Убежището, за което се извиняваме. Искрено се надяваме,че днес положеният труд няма да остане единствен. Благодарим на Християна, Богомила и Антония от 5 а клас, които дойдоха да работят без заплащане!Нашата планета се нуждае от всички ни! Благодарим и на всички,които се включиха в инициативата Часът на Земята!

неделя, 24 март 2013 г.

Въпроси по история, Част 2

Отговорите изпращайте на :

ussofrony@abv.bg
1.     25.Съединението на Княжество България и Източна Румелия се извършва на:
а/ 02.09.1885г.;
б/ 06.09.1885г.;
в/ 05.04.1886г.;
г/ 05.05.1885г.


2.     26.Илинденско-преображенско въстание избухва през:
а/ 1903г.
б/ 1908г.
в/ 1898г.
г/ 1904г.


3.     27.Стефан Стамболов е:
а/ водач на БТРЦК и организатор на съединението;
б/ министър председател, водач на либералите;
в/ генерал губернатор на Източна Румелия;
г/ министър-председател; основател на протекционизма.


4.     28.Междусъюзническата война завършва с:
а/ победа на съюзниците;
б/ победа на Османската империя;
в/ първа национална катастрофа;
г/ втора национална катастрофа.


5.     29.Кой и кога разбива византийската войска при Върбишкия проход?
а/ хан Аспарух  през 682;
б/
хан Тервел през  700;
в/
хан Тервел през  701;
г/
хан Крум през 811


6.     30.Кой от посочените владетели управлява България през VІІІ век?
а
/ Омуртаг;
б/
Калоян;
в/
Тервел;
г/
Петър


7.     31.На кое събитие е посветена миниатюрата? 
http://novinar.bg/data/2010-04-30/20100426_0112.jpg

а
/ на покръстването на хан Борис през 864 г;
б/ на посрещането на учениците на Кирил и Методий в
Плиска през 886 г.;
в/ на ослепяването на княз Владимир Расате през 893 г;
г/ на провъзгласяването на Симеон за княз през 893 г
.


8.     32.За разлика от римските свещеници, светите братя
Кирил и Методий проповядвали, че на Бог може да се служи на:

а
/ латински език;
б/
гръцки език;
в/
еврейски език;
г/
всички езици


9.     33.За кой български владетел се отнася описанието?:
Той продължава и довършва освободителното дело на своите братя. За да получи авторитетно международно признание за властта си води сложни дипломатически преговори с Папството. Те завършват със сключване на уния. Нанася катастрофално поражение на западните рицари и пленява техния император Балдуин І.
а
/ цар Иван Асен ІІ;
б/ цар Калоян;
в/ цар Симеон;
г/ цар Иван Александър


10.          34.Кое твърдение за управлението на цар Иван Асен ІІ НЕ е вярно?
а
/  постигнал възстановяване на Българската патриаршия;
б/ сключил съюз с Византия срещу Латинската империя;
в/ разширил територията на държавата до три морета;
г/ започнал да сече златни монети


11.          35.Кой е първият държавен глава на Княжество България ?
а
/ цар Фердинанд;
б/  цар Александър
II;
в/ 
княз Александър I;
г/ цар
Борис


12.          36.Означете правилния хронологичен ред на подредба на средновековните български столици
а
/ Търново, Преслав, Плиска, Охрид;
б/ Преслав, Търново, Плиска, Охрид;
в/ Плиска, Преслав, Охрид, Търново;
г/ Плиска, Преслав, Търново, Охрид
.


13.          37.Отбележете реда, който съдържа само имената на участници в Априлското въстание през 1876г.:
а
/ Иван Касабов, Христо Георгиев, Стефан Стамболов;
б/ Хаджи Димитър, Панайот Хитов, Захари Стоянов;
в/ Васил Априлов, Матей Преображенски, Иларион Драгостинов;
г/ Тодор Каблешков, Панайот Волов, Георги Бенковски
.


14.          38.Периодът на управление на кой владетел е определян като втори "златен век" на българската култура ?
а
/ княз Борис I;
б/ цар Симеон Велики;
в/ цар Иван Асен
II;
г/ цар Иван Александър.


15.          39.Коя от посочените дати не съответства на събитието ?
а/ 632г. - хан Кубрат създава "Стара Велика България";
б/ 917г. - цар Симеон разгромява ромеите при река Ахелой;
в/ 1393г. - османците завладяват крепостта София;
г/ 1205г. - цар Калоян побеждава латинците при Одрин.


16.          40.В битката при Клокотница се срещат войските на:
a/ цар Калоян и император Балдуин
б/ цар Константи Асен и цар Ивайло
в)/цар Иван Асен ІІ и деспот Теодор Комнин
г/
цар Иван Асен ІІ и император Йоан ІІІ Дука Ватаци


17.          41.Първите идеолози на Българското Възраждане са:
а
/ Георги С. Раковски и Васил Левски
б
/ Поп Пейо и Матей Граматик
в
/Неофит Бозвели и Иларион Макариополски
г
/ Паисий Хилендарски и Софроний Врачански


18.          42.На кого принадлежат думите: „Ще имаме едно знаме, на което ще пише: Свята и чиста република”?
а
/ Любен Каравелов
б
/ Христо Ботев
в
/ Васил Левски
г
/ Панайот Волов


19.          43.Обсадата на Плевенската крепост се ръководи от:
а/ ген. Скобелев;
б
/ ген. Гурко;
в
/ ген. Тотлебен;
г
/ ген. Радецки.


20.          44.Климент Охридски е основател на:
а/ Търновската книжовна школа;
б
/ Охридската книжовна школа;
в
/ Рилския манастир;
г
/ Плисковско-Преславската книжовна школа.


21.          45.Център на освободителното въстание на братята Петър и Асен става:
а/ крепостта Търново;
б
/ крепостта Ловеч;
в
/ територията на Онгъла;
г
/ Тракия


22.          46.Цар Калоян обсажда Солун в:
а/ 1208г.;
б
/ 1205г.;
в
/ 1207г.;
г
/ 1206г.


23.          47.Възобновяването на българската държавна независимост в Търново през 1185 г. се прогласява от:
а/ цар Калоян;
б
/ цар Иван Владислав;
в
/ цар Иван Асен II;
г
/ братята Петър и Асен


24.          48.Първият министър-председател в Княжество България е:
а/ Стефан Стамболов;
б
/ Тодор Бурмов;
в
/ Петко Каравелов;
г
/ Драган Цанков.