събота, 26 октомври 2013 г.

ЗАКЛЕХ СЕ!"Заклевам се  да прилагам точно ПРАВИЛНИКА на СОУ „Св.Софроний Врачански“ и на този ученически съвет, да изпълнявам задълженията си по съвест и вътрешно убеждение, да бъда отговорен, инициативен, активен,обективен и справедлив, да допринасям за издигане престижа на училището, да пазя репутацията на училището и на ученическия съвет, като винаги помня, че за всичко отговарям пред тези,които са ми гласували доверие. Заклех се!


неделя, 20 октомври 2013 г.

Откриване на новата сесия

Във вторник от 14 часа ще се открие новата сесия  на Ученическия Съвет  на нашето училище. Откриването ще се състои в новата  ритуална зала.. Молим всички представители на класовете  да бъдат там в 13.55. Да ни е спорна Новата Парламентарна Година!