вторник, 21 април 2015 г.

Международен ученически лагер "Интернационално село" - езиков курс в Словакия - 7 дни, май-юни и септември

Могат да участват ученици на възраст 14-17 години.
"The main idea of the INTERNATIONAL VILLAGE project is:
Participants from different countries meet in a hotel located in Slovakia and stay there for 7 days. During that time they take part in different activities such as language workshops with native speakers from USA, UK, Canada and Australia, sports activities, art and intercultural activities as well as workshops about EU and many other interesting activities.
Through this project they will have a chance to meet their peers from other countries and make new international friendships, get to know them better, the music they listen, the idols they have  etc. It will enable them to get to know the cultures of other nations. The project will also make them more open-minded and tolerant and will show them that they are not much different from their peers from other countries, and that although they speak different languages they are very much alike."

Дати 
 
Dates
May/June session:
Round 1 = 10.05.2015 – 16.05.2015 -  registration closed - регистрацията е приключила
Round 2 = 17.05.2015 – 23.05.2015 -  There are students from 3 countries in this round. We can host 15-20 more students. още 15-20 ученици
Round 3 = 24.05.2015 – 30.05.2015 -  There are students from 3 countries in this round. We can host 20-25 more students.още  20-25 ученици
Round 4 = 31.05.2015 – 06.06.2015 -  There are students from 4 countries in this round. We can host 10-15 more students. още10-15 ученици
Round 5 = 07.06.2015 – 13.06.2015 -  registration closed
Round 6 = 14.06.2015 – 20.06.2015 -  registration closed
Round 7 = 21.06.2015  27.06.2015 -  There are students from 7 countries in this round. We can host 10 more students. -регистрирани ученици от 7 страни,възможност за още 10
 

September session:
Round 1 = 06.09.2015 – 12.09.2015 -  There are students from 7 countries in this round. We can host 10 more students.ученици от 7 държави,възможност за още 10
Round 2 = 13.09.2015 – 19.09.2015 -  There are students from 5 countries in this round. We can host 20-25 more students ученици от 5 държави,възможност за още 20-25 ученици
Round 3 = 20.09.2015 – 26.09.2015 -  There are students from 5 countries in this round. We can host 20-25 more students 5 държави,още 20-25 ученици
Round 4 = 27.09.2015 – 03.10.2015 -  registration closed
 
Таксата за участие е 187 евро и включва :

6 nights in the Hotel Sorea** and use of all its facilities like the indoor swimming pool, table tennis, billiards, darts etc. - 6 нощувки и ползване на всички услуги и съоръжения
full board (breakfast, dinner and supper + supper on arrival and breakfast and packed lunch on departure).- пълен пансион/закуска,обяд,вечеря/
language workshops with native speakers. - семинари по англ. език с преподаватели англичани или американци
participation in the sports, arts, and other activities from the project itinerary. участие в различни дейности по проекта

Таксата не включва :
tickets to “Aqua City” (about 10 EURO/person). билети за аквапарк - 10 евро на човек
entrance tickets and local guides during trips (about 5 EURO/person ). входни билети и местни екскурзоводи по време на пътуванията - 5 евро на човек
transport to and from the hotel. транспорт до и от хотела,т.е. билетите до

Lubovnanske Kupele in the Tatra mountains in the north of Slovakia, 7 km away from the town of Stara Lubovna, close to Poprad.http://www.internationalvillage.eu/?location,12
• transport during trips. разноски за транспорт по време на екскурзиите
insurance for participants and teachers. застраховка

Участниците се разпределят в смесени групи,дори в стаите са от различни националности
мнения на вече участвали ученици : http://www.internationalvillage.eu/?for-students,47
Да владеят поне ниво А2, може да са 13г. и 10 м,но не повече от 17 г. 
Има по две занятия по английски на ден, с акцент върху говорните умения.

Unity in diversity- we aren`t that different !

понеделник, 20 април 2015 г.

Последна среща по проект Youth Involvement In Europe, 13-18 април, 2015,Убеда, Испания

Приключи и последната среща.Всички участници бяха тъжни и не им се искаше да се сбогуват с приятелите от училищата-партньори. Работата беше свършена, продуктите са почти готови и проектът върви към края си. Но приятелствата и незабравимите преживявания ще останат в сърцата ни завинаги. Колажът по-долу ще ви разкаже за изумителната визита. Пожелаваме си още такива срещи и други подобни проекти!

неделя, 5 април 2015 г.

КОНКУРС "СПЕЧЕЛИ ЕЗИКОВА ВАКАНЦИЯ В АМЕРИКА" ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 14 ДО 18 ГОДИНИПравила за участие в конкурс
“Спечели езикова ваканция в Америка“

С участието си в конкурса кандидатите приемат и се съгласяват с настоящите правила:

  1. Организатор на конкурса „Спечели езикова ваканция в Америка“ е фирма Интеграл Образователни Програми.
  2. Период на конкурса: 1.04.2015 г.– 27.04.2015 г. включително.
  3. Конкурсът се организира и провежда на територията на Република България.
  4. В конкурса могат да вземат участие ученици на възраст между 14 и 18 години.
  5. Награден фонд:
1-ва награда: Право на безплатна езикова ваканция в Америка, в University of South Florida на стойност стойност $2350 . Езиковата ваканция ще се проведе в периода 5 - 18 юли 2015 г.
Други награди: Всички участници, желаещи да заминат на езикова ваканция, получават ваучер за отстъпка в размер на 3% от таксата на избрания курс.
  1. Механизъм на конкурса:
·         Участниците трябва да подготвят материал на тема Which five things come to your mind when you think “America” and why do you want to visit the United States this summer?
·         Материалът може да бъде есе, авторски видео материал или песен. Формата на представяне на темата е изцяло по преценка на участника. 
·         Всички участници трябва предварително да се регистрират за участие на сайта на Интеграл www.integral.bg 
·         Материалът да бъде изпратен от 01.04.2015 г. до края на деня на 27.04.2015 г. до Иво Георгиев на e-mal: ivo.georgiev@integral.bg. Материалът може да бъде донесен лично или изпратен по поща на адрес: София 1142, бул. „Евлоги Георгиев“ № 99, Интеграл Образователни Програми, за конкурса „Спечели езикова ваканция в Америка“. В този случай се взема предвид датата на пощенското клеймо.
·         Съдържанието трябва да е написано/представено изцяло на английски език.
·         С включването си за участие в конкурса чрез изпращане на материал на мейла кандидатът се съгласява с Общите условия на конкурса. Участието в него е доброволно.
·         В цената на първата награда не влиза цената на самолетния билет до дестинацията, както и медицинската застраховка, таксата за явяване на интервю за американска виза и допълнителни ежедневни разходи на ученика.
·         Родителите на спечелилия 1-ва награда трябва да внесат депозит от 800 лв. до дата 7.05.2015 г. за самолетен билет, с което гарантират, че обезпечават допълнителните разходи (самолетния билет до дестинацията, медицинската застраховка, таксата за явяване на интервю за американска виза, ежедневните разходи на ученика). В противен случай правото за ползване на безплатен курс се прехвърля на следващия в класацията.
·         Родителите на спечелилия 1-ва награда, трябва да подпишат настоящите условия като декларация за своето съгласие детето им да замине на езиковата ваканция.
·         Интеграл си запазва правото да се свърже с родител за потвърждение на информацията.
·         След разглеждане на кандидатурите комисия ще определи най-добрия материал. Критерии, по които ще се оценява, са: оригиналност, пълнота на материала, свързаност на елементите при представянето.
·         Печелившият ще бъде обявен на 30.04.2015 г. на сайта www.integral.bg и страницата ни във фейсбук.
·         Наградата може да се получи в най-близкия офис на Интеграл в страната.
·         Участниците в конкурса се съгласяват при спечелване на награда да бъдат обявени като печеливши в електронни и/или печатни медии. Извършването на регистрация на сайта на Интеграл се счита за такова изрично съгласие. С извършването на регистрация на www.integral.bg участниците се съгласяват с условията и правилата на конкурса, в това число и с предоставянето на техните лични данни при спазване на всички изисквания на Закона за защита на личните данни по-специално по отношение на следното:
- правото на достъп до данните;
- правото за намеса в данните;
- правото на възражение.
Участниците се съгласяват организаторът да комуникира с тях посредством имейл по време на промоцията и за бъдещи периоди.
·         Конкурсът може да бъде прекратен по-рано при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което организаторът по независещи причини не може да продължи настоящия конкурс. Организаторът не носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи в резултат от такова прекратяване. Организаторът ще уведоми участниците в конкурса за прекратяването му публично на www.integral.bg