вторник, 2 юни 2015 г.

Изложба в училище "С труд всичко се постига"

В чест на МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ДЕТЕТО , 1- ви юни,в училището беше открита изложба с изделия,изработени от учениците от пети до осми клас в часовете по домашна техника и икономика и технологии и техния учител Петър Начев. На изложбата бяха представени най-добрите изделия от дърво,метал и текстил,а също чертежи и табла със снимки.Интересът беше голям,тъй като учениците виждаха постиженията на собствения си труд, а това до голяма степен преосмисля отношението им към тези технически предмети.Изложба в училище

В чест на международния ден на детето - първи юни училището беше открита изложба с изделия изработени от учениците от пети до осми клас в часовете по Домашна техника и икономика и Технологии.На изложбата бяха представени най-добрите изделия от дърво,метал,текстил,а също чертежи и табла със снимки.Интересът беше голям, тъй като учениците виждаха постиженията на собствения с труд,а това до голяма степен преосмисля отношението им към тези технически предмети.

Дискотека по случай 1.ви юни

Monday, 1 June 2015


No comments:

Костадин Димитров откри изложба с постижения на децата от СОУ "Софроний Врачански" http://www.plovdivlive.com/?q=news&newsid=18377


Днес,28 май, 2015 г., кметът на район  Тракия откри изложбата " Инициативност, предприемачество,творчество" във фоайето на кметството. Изложбата е посветена на 1-ви юни - Денят на детето - и разказва за  инициативите,творчеството и предприемаческия дух на учениците от СОУ "Свети Софроний Врачански". Експонатите разкриха много страни от живота на децата и предизвикаха оживен интерес.


Кметът на района Костадин Димитров откри изложбата и приветства директора на училището Пенко Рисков и учениците, представящи свои произведения. Училището работи по международни програми и проекти от 2008г. и е единственото в България, което е изпълнило 2 проекта за обучение и обмяна на опит на Британския съвет, 3 проекта ACES- Академия на централноевропейските училища, 4 проекта за междуучилищни партньорства по програма „Учене през целия живот“ –Коменски”.