сряда, 30 септември 2015 г.

ИЗБОР НА ПРЕЗИДЕНТ И КЛЕТВА НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

  УТРЕ, 2 октомври, от 13:40 във видео залата на 3 корпус ще се проведе избор на президент и изпълнително бюро на Ученическия съвет. След избора членовете на УС  ще встъпят в длъжност с тържествена клетва и ще влязат в първото си заседание. УСПЕХ на кандидатите!

Американският съвет за международно образование (American Councils for International Education – ACIE)
 Обявява конкурс за участие в Програмата YES (Kennedy Lugar Youth Exchange and Study) за учебната 2016/2017 година.
 Програмата се финансира изцяло от Правителството на САЩ.
Очаква се да бъдат предоставени 10 стипендии за едногодишно обучение в САЩ, които покриват всички разходи свързани с пътуването и участието в програмата. Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:
да са ученици в 9 или 10 клас;
да са родени между 1 януари 1999 – 15 юли 2001 (кандидатите с увреждания да са родени между 15 февруари 1998 и 15 юли 2001)
 да владеят английски език;
 да имат много добър или отличен успех;
 да са български граждани;
 да не са живели в САЩ за повече от 3 месеца през последните 5 години.
Заповядайте в един от центровете, ако отговаряте на горепосочените условия: Варна Стара Загора София
 4 октомври 2015, 6 октомври 2015 ,7 октомври 2015 кв. „Чайка“ ул. „Цар Иван Шишман“ 62 пл. „Славейков“ 4а алея „Акад. Никола Обрешков“ Езикова гимназия Американски център Математическа гимназия „Ромен Ролан“ Столична библиотека „Д-р Петър Берон“
 Регистрация: 9:00 – 11:00 часа
Конкурсът се провежда в 3 кръга:
I кръг – регистрация, последвана от кратък тест по английски език;
ІІ кръг - есе (следобед, в деня на първи кръг или на следващия ден сутринта);
ІІІ кръг - стандартизиран тест по английски език, есе, интервю и среща с родителите и учениците за подготвяне на комплект документи за кандидатстване (около месец след II кръг).
При регистрирането и тестирането кандидатите трябва да носят: 1/ лична карта (или паспорт); 2/ ученическа карта; 3/ скорошна паспортна снимка (3 x 4 см); 4/ химикалка.
Какво включва стипендията?
• Двупосочен самолетен билет (от дома до САЩ и обратно);
 • Месечна стипендия, която ученикът може да използва за лични месечни разходи или за да участва в различни социални дейности.
 • Настаняване в избрано американско приемно семейство;
 • Записване в американско училище;
• Програма-ориентация, включваща среща, подготвяща учениците и семейство за пътуването и подготовка за връщане в дома /в региона и Вашингтон/;
 • Програмни дейности, организирани и провеждани от местни общности в Америка;
 • Медицинска застраховка.
Не се заплаща такса за кандидатстване по програмата. За допълнителна и актуализирана информация следете: http://americancouncilssee.org; http://ac-see.org или пишете на електронен адрес: sofia@americancouncilssee.org.

Ден на учителя, 5 октомври

Инициатива на Ученическия съвет по случай Деня на учителя

Да поздравим своите любими учители така,че за тях да узнаят,колкото се може повече хора:
- Направете или намерете снимка/видео филм на свой любим учител;
- Напишете името му,предмета и училището в което работи;
- Сложете заглавие "Любим учител" и публикувайте в социалните мрежи -  фейсбук, туитър и др.

неделя, 27 септември 2015 г.

Среща на Ученическия съвет


Голямото междучасие в сряда.
Моля старите членове и всички,които искат да работят в УС (нови) да дойдат в Убежището(стаята на Ученическия съвет в к.3 на първия етаж до занималнята).

сряда, 23 септември 2015 г.

Музейко пристига у нас на 30 септември 

Детският научен център официално отваря врати през септември, но най-любопитните ще могат да надникнат още през август         
 
Детският научен център Музейко ще бъде открит официално на 30 септември, това съобщиха неговите създатели – Фондациите „Америка за България“ и „Музейко“. На първи октомври ще започнат програмите в Музейко, тематичните му дни, и ще бъдат достъпни всички интерактивни изложби, които представят науките чрез игри.

Muzeiko.jpg

Междувременно ваканцията започва с добри новини. През август сградата на Музейко ще отвори врати за най-любопитните с детска школа "Игра и наука в Музейко".
Тогава ще бъдат готови и следните изложби: ГРАДИНАТА ЗА ТВОРЦИ, която ще предлага отдих на родителите и много забавления за децата, ГОЛЯМОТО ДЪРВО, което свързва най-ниската с най-високата точка на сградата, но е и връзката между праисторията и космоса, между миналото, настоящето и бъдещето. Най-младите изследователи ще могат да се забавляват и да учат в ПРОСТРАНСТВО ЗА МАЛКИТЕИЗСЛЕДВАЙ СВОЯ СВЯТ: ГРАД ще очаква всички бъдещи архитекти, инженери и строители, а в ИЗСЛЕДВАЙ СВОЯ СВЯТ: ПРИРОДА Музейко ще споделя всичко, което знае за растенията и животните. От трите изложби, посветени на ПОДЗЕМНИТЕ ТАЙНСТВА ще можем да научим повече за ДРЕВНИТЕ ГИГАНТИ, вълнуващите ИСТРОИИ, които има да разкаже археологията и всички тайни на геологията, скрити в СКАЛИТЕ. Под зеления ПОКРИВ се намират и отговорите на въпросите КОЙ СЪЗДАВА БЪДЕЩЕТО: ЗЕМЯ и КОЙ СЪЗДАВА БЪДЕЩЕТО: КОСМОС, а за всички, които не могат да спрат да гледат към звездите, врати отваря и ПЛАНЕТАРИУМЪТ.        

И това не е всичко. През есента Музейко подготвя още големи изненади, но кой е очаквал друго?  

А докато Музейко ни показва дома си и подготвя своето пристигане през септември, можете да посетите новия му уеб сайт www.muzeiko.bg, за да следите всички новини, да научите повече за изложбите както и за достъпа до тях: http://bit.ly/1Q2EUgQ и годишните карти: http://bit.ly/1Frpwk2
                                                                               
МУЗЕЙКО е най-големият детски научен център в Източна Европа, който ще отвори врати на 30 септември 2015 г. в София. Той се строи по идеи и с инвестицията на фондациите “Америка за България” и „Музейко“ на територията на община Студентска върху разгърната площ от 3500 кв.м., 2000 кв.м. от които - пространство за интерактивни игри, които да събуждат любопитството на децата към наука, инженерство, екология, комуникации и изкуства, и да подпомагат по увлекателно-игрови начин желанието на малките да учат.     

Музейко от вън и от вътре:

Прикачени файлове

Без мобилни телефони в училище, решиха депутатите
Всяко училище ще трябва да изготви свой етичен кодекс, който да бъде публикуван на интернет страницата му, записаха депутатите в Закона за образоването.

- Депутатите направиха официална забраната за използване на мобилни телефони в клас с приети на второ четене текстове в Закона за образоването.
С новия закон на децата е забранено да използват мобилните си телефони по време на учебните часове, съобщи БНР.

- Учениците няма да имат право да участват в хазартни игри, да употребяват тютюн и тютюневи изделия, алкохол и наркотични вещества, да носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност, записаха още депутатите в закона.

- Всяко училище ще трябва да изготви свой етичен кодекс, който да бъде публикуван на интернет страницата му.

- В закона бяха описани правата и задълженията на учениците. Според текстовете учениците имат право да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите и за факултативните учебни часове. Учениците ще могат да участват в обсъждането при решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т.ч. училищния учебен план.

- С промените децата ще имат право да получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на общността.

- Учениците ще са длъжни за носят ученическите си лични карти във и извън училище.

- Други промени предвиждат министърът на образованието да одобрява неограничен брои учебници и помагала. Според сега действащите разпоредби министърът одобрява до три учебника по един учебен предмет за всеки клас. 

Да почетем заедно

Ученическият Съвет предлага да отбележим Деня на езиците,който традиционно се чества на 26 септември, като ПОЧЕТЕМ ЗАЕДНО в голямото междучасие на 25 септември. Нека всеки донесе книга или електронен четец и се срещнем във фоайето на корпус 3 в 10:40 - ученици, учители, служители.


четвъртък, 17 септември 2015 г.

Учениците до четвърти клас няма да повтарят годината
Няма да повтарят и ученици от дванадесети клас, които имат годишна оценка "слаб (2)" по един или по няколко учебни предмета или модула, решиха депутатите

Учениците от първи до четвърти клас, които не са усвоили заложените в учебната програма компетентности, няма да повтарят годината. Това решиха депутатите с приемането на текстове от Законопроекта за предучилищното и училищното образование на второ четене.
Няма да повтарят и ученици от дванадесети клас, които имат годишна оценка "слаб (2)" по един или по няколко учебни предмета или модула. Те ще могат да се явява на изпити за промяна на оценката без ограничения на броя изпитни сесии.
На учениците от първи до трети клас включително няма да се поставят количествени оценки, решиха още народните представители.
На учениците със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуална учебна програма, ще се поставят оценки само с качествен показател, които може да са: "постига изискванията", "справя се" и "среща затруднения".
Според приетите текстове в края на четвърти, седми и десети клас ще се провежда национално външно оценяване.
В самостоятелна форма ще могат да се обучават ученици по тяхно или на родителите им желание. В самостоятелна форма ще се обучават също и деца с изявени дарби, деца, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не могат да се обучават в дневна форма, както и лица, навършили 16 години. Самостоятелната форма на обучение ще се организира след решение на експертна комисия, създадена към регионалното управление на образованието. Ако децата, които по желание на родителите им се обучават самостоятелно, не постигнат необходимите компетентности в съответния клас, ще продължават обучението в друга форма на обучение, препоръчана от екип за подкрепа за личностно развитие.
От БСП изразиха несъгласие с възможността децата да се обучават самостоятелно по желание на техните родители. Милена Дамянова от ГЕРБ обясни, че самостоятелната форма на обучение се разширява, но в същото време се въвежда и строг контрол за записването в такава форма. Тя допълни, че такава форма има във Франция, Финландия, Ирландия, Русия и др.
Обучението чрез работа, т.нар. дуална система на обучение, ще може да се организира във втория гимназиален етап за ученици, които са навършили 16 години. При обучението чрез работа професионалната квалификация ще се придобива чрез практическо обучение в реална работна среда и обучение в професионална гимназия. Този вид обучение ще може да се организира от професионална гимназия въз основа на партньорство между един или няколко работодатели.
Целодневна организация на учебния ден ще има от първи до четвърти клас при желание на родителите, както и от пети до седми клас при желание на родителите и съобразно възможностите на училището.
В закона беше записано, че Часът на класа ще се използва за последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическото самоуправление.
Междувременно предлагат родители да имат право да участват в провеждането на матурите и така да могат да следят процеса отблизо. Самите изпити ще са на модули. Мерките идват и след разкритията на Нова телевизия за случаите на преписване на последни матури.

сряда, 16 септември 2015 г.

Заседание на УС

Приятели,
започва предизборната кампания за президент на Ученическия съвет. Изборът  ще е пряк и ще се състои в първата седмица на месец октомври.
Кандидатите  трябва да представят своите идеи за организиране на ученическата общност, да разкажат за себе си на присъстващите стари и нови членове на Ученическия Съвет и ги убедят,че са достойни да бъдат лидери, че имат какво да предложат за подобряване живота на учениците в нашето училище.
Нека всеки,който смята,че има сили,идеи и желание да промени нашия малък свят, да участва.

понеделник, 14 септември 2015 г.


                Желаем ви година, пълна с приключения, приятели и много знания!

Честита нова учебна година и спорна работа!

 

 

Нов избор


Здравейте приятели,
 Дойде новата учебна година. А с нея и възможността да променим училищния живот според вашите представи и желания.
Предстои избор на нов ученически съвет. Неговият президент отново ще бъде избран след предизборна кампания, защита и пряк избор след защитата.
Нека всеки,който смята,че има сили,идеи и желание да промени нашия малък свят, да участва.

Предлагам на 16.09., сряда, в голямото междучасие, в УБЕЖИЩЕТО - да дойдат всички ,които искат да участват по някакъв начин в предизборната кампания, за да сформираме предизборен щаб. А желаещите да се кандидатират за президент, да готвят речта си от сега! Тя трябва да се концентрира върху следните важни въпроси: Кой съм аз? Защо аз? Какво предлагам?

сряда, 9 септември 2015 г.

Езикова игра

Победителите ще бъдат обявени на 26-и септември – Европейския ден на езиците.
http://ibl.bas.bg/ezikova_igra/

Учебници по български език и литература за 11 и 8 класове, преподавател г-жа Ирина Даскалова

11 клас
Български език
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbguchebnik.com%2Fmedia%2Fcatalog%2Fproduct%2Fcache%2F1%2Fimage%2F220x293%2F9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95%2F1%2F1%2F110001.jpg&h=IAQHrDz7w
Литература
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbguchebnik.com%2Fmedia%2Fcatalog%2Fproduct%2Fcache%2F1%2Fimage%2F220x293%2F9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95%2F1%2F1%2F110008.jpg&h=IAQHrDz7w

8 клас
Български език
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbg2.ms01.st.msrv.stor.bg%2Fprdimg%2F35465%2Fbylgarski-ezik-za-8-klas-kiril-dimchev-angel-petrov-maia-padeshka.jpg&h=IAQHrDz7w
Литература
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbguchebnik.com%2Fmedia%2Fcatalog%2Fproduct%2Fcache%2F1%2Fimage%2F220x293%2F9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95%2F8%2F0%2F80020.jpg&h=IAQHrDz7w
Учебници по руски език за 9а и 11 а класове, преподавател г-жа Ирина Даскалова

Руски език за 9-ти клас, учебник и тетрадка
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.book.store.bg%2Fp52119%2Fkontakt-nash-adres-www-ru-uchebnik-po-ruski-ezik-za-9-klas-vladislav-lesnevski-elena-korchagina.html&h=IAQHrDz7w
Езикова система по руски като втори чужд език за 9-ти клас- учебник и тетрадка


Руски език за 11 клас , учебник и тетрадка
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbguchebnik.com%2Fmedia%2Fcatalog%2Fproduct%2Fcache%2F1%2Fimage%2F220x293%2F9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95%2Fg%2F2%2Fg200374.jpg&h=IAQHrDz7w