четвъртък, 29 октомври 2015 г.

Народните будители - кои са те?


Цял низ от имена сияйни - издигат българското самосъзнание и превръщат България в държава на духа!!
https://www.youtube.com/watch?v=emaIRVqJ4NU

Ден на народните будители


На 28.10.2015 г. се проведе училищен конкурс за мултимедийни презентации на тема „Народни будители“. В него взеха участие ученици от среден и горен курс. Гост на конкурса беше господин Рисков – директор на училището.
В началото беше представен регламентът. Важно условие, което участниците се стараеха да спазват, беше да не четат слайдовете, а да правят коментари по тях.
Журито беше в състав: г-жа Гамсъзова – председател, г-жа Едрева и г-жа Даскалова – членове. То оценяваше презентациите по три критерия:
·         знания и компетентности за Българското възраждане и за будителите, които се представят;
·         умения за публично представяне;
·         умения за естетическо и техническо оформяне на мултимедийната презентация.
Бяха показани 16 презентации. Всички се вълнуваха, докато разказваха за живота и делото на Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Неофит Бозвели, Неофит Рилски, Раковски, Петър Берон, Каравелов, Ботев, Владимир Димитров-Майстора, Васил Друмев. Най-ценни бяха тези презентации, в които учениците изразиха личното си отношение към фактите и дадоха съвременна оценка на будителите.
Представянето беше достойно и убедително. Излъчени бяха победители:
Силвия Лимонова (7 а клас)  I място
Станислава Начева (7 в клас)II място
Исабела Михайлова (7 а клас) и Ичо Динков (9 а клас)III място
Победителите получиха от г-жа Гамсъзова грамоти, а всички участници – сертификати.
Два часа, в които учениците си припомниха ценности като родолюбие, добротворство, ученолюбие, свободолюбие, безкористност!
                                Дорде ми очи гледат, не ще престана                     
                                да се трудя за народната ни полза.
                                Ако те забравя, Отечество,
                                забравена да бъде десницата ми.
                                                              Неофит Рилски

Ирина Даскалова

петък, 16 октомври 2015 г.

26 ОКТОМВРИ 2015 Г. Е ОБЯВЕН ЗА НЕУЧЕБЕН ДЕН ЗА УЧЕНИЦИТЕ

Във връзка с насрочените на 25 октомври 2015 г.  избори на общински съветници и на кметове и за провеждане на национален референдум с въпрос „Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при провеждане на изборите и референдумите“ със заповед на министъра на образованието и науката проф. Тодор Танев 26 октомври 2015 г. е определен за неучебен ден за учениците от всички училища на територията на Република България.
Учебното съдържание ще бъде преструктурирано от учителите и одобрено от директорите на училищата, съгласувано с началниците на регионалните инспекторати по образованието.
26 октомври 2015 г. е определен за неучебен за учениците, за да се изнесат изборните урни и да се разчистят училищата от изборни материали.

понеделник, 5 октомври 2015 г.

Състезания по английски език

И тази година в нашето училище ще се проведат състезанията по английски правопис /Spelling Bee/ и творческо писане на английски език.Участник и победител може да е всеки от вас!
 Bulgarian National English Spelling Bee 2016 Официални правила
Раздел А
Цел на състезанието
 Състезанието се провежда в подкрепа на обучението по английски език като чужд в българските училища. Негова основна цел е да развива допълнителни знания и умения по английски език, умения за представяне пред публика и да мотивира учениците.
 Кой може да участва в състезанието?
В състезанието могат да участват ученици, които изучават английски език като чужд и са на възраст до 14 навършени години и до седми клас включително на общински, държавни и частни общообразователни училища в България. За участие се регистрират училищата, а не индивидуални участници.
 Раздел Б
 Общи правила на състезанието
1. Водещият извиква всеки участник по изтегления номер. 2. Участникът трябва да застане на определеното на сцената място. 3. Дикторът произнася думата бавно и високо. 4. Състезателят повтаря думата на диктора, преди да я спелỳва (произнесе по букви), за да потвърди, че я е чул правилно. 5. Състезателят разполага с 2 минути, за да спелува думата. 6. В рамките на това време състезателят може да поиска дикторът да: повтори думата, да я преведе на български, да я използва в изречение. 7. Когато участникът започне да спелува думата, той трябва да произнесе всяка отделна буква високо, ясно и правилно с името и в азбуката. 8. Щом състезателят започне да спелува думата, той не може да поправи вече сгрешена буква. 9. Но състезателят може да прави паузи, да започне да спелува думата отначало, като произнесе отново всички букви от началото на думата в същия ред, в който вече ги е спелувал. 10. След като свърши, състезателят произнася отново цялата дума, за да покаже, че е приключил спелуването. 11. Състезателите могат да използват британския или американския варианти на английския език при произнасяне на името на буквата и спелуване на думата. 12. Състезателите трябва да използват правилните названия на буквите от английската азбука. Назоваването на самия звук не се допуска и води до дисквалификация. 13. Ако дикторът* (съдийският екип) реши, че думата е спелувана правилно, той казва на състезателя „Вярно” и състезателят сяда на мястото си. При грешка, дикторът казва „Грешка” и състезателят сяда при дисквалифицираните участници или на своето място, като преди това е свалил номера си. 14. Основните правила на състезанието важат, докато останат двама участници.
 Раздел В
 Когато останат двама участници в състезанието 1. Първият участник получава дума за спелуване. Ако той сгреши при спелува.......Вижте повече на :
http://spellingbee-bg.com/wp-content/uploads/2015/10/2016-Bulgarian-National-English-Spelling-Bee-rules1.pdf

Bulgarian Creative Writing Competition
http://www.creativewriting-bg.com/


неделя, 4 октомври 2015 г.

Клетва

На 2 октомври УС тържествено встъпи в длъжност.Членовете му се заклеха:


"Заклевам се  да прилагам точно ПРАВИЛНИКА на СОУ „Св.Софроний Врачански“ и на този ученически съвет, да изпълнявам задълженията си по съвест и вътрешно убеждение, да бъда отговорен, инициативен, активен,обективен и справедлив, да допринасям за издигане престижа на училището, да пазя репутацията на училището и на ученическия съвет, като винаги помня, че за всичко отговарям пред тези,които са ми гласували доверие. Заклех се!

и избраха своя президент - Васил Ганчев от 9а. Достойно се представи и Елефтериа от 6в и стана негов заместник.
Желаем им УСПЕХ! 
Спорна работа и много забавления!