понеделник, 31 октомври 2016 г.

Честит празник - Ден на будителите!МЕДИЦИНСКИТЕ БЕЛЕЖКИ ЗА ОТСЪСТВИЕ ОТ УЧИЛИЩЕ ЩЕ СА С НОМЕР НА АМБУЛАТОРЕН ЛИСТ

Извиняването на отсъствията на учениците по болест ще става с медицинска бележка, в която лекарите ще посочват номер от амбулаторния лист, от документ за преглед в спешен кабинет или от болница при лечение.
След разговори между министъра на образованието и науката Меглена Кунева и министъра на здравеопазването д-р Петър Москов бяха предприети действия за  стриктно регламентиране на случаите на отсъствие от училище по медицински причини, както и за документиране и контрол на тези случаи. Министър Москов е поискал директорите на регионалните здравни инспекции да информират всички лечебни заведения на територията на областта за новите изисквания за издаване на медицински документи.
В указанията се посочва, че отсъствие от училище по медицински причини, свързани със заболяване, което налага лечение в домашни условия, диагностични или лечебни процедури в амбулаторни условия или други свързани със здравето обстоятелства, се удостоверява от лекар в лечебно заведение за първична или специализирана медицинска помощ, център за спешна медицинска помощ или спешно отделение на лечебно заведение за болнична помощ. Удостоверението е въз основа на данните от анамнезата, обективния статус от извършения преглед, резултатите от извършените изследвания и поставената диагноза, отразени в медицинската документация - амбулаторен лист за лечебните заведения за извънболнична помощ, фиш за обслужен спешно болен за центровете за спешна медицинска помощ или лист за преглед на пациент в консултативно-диагностичния блок.
Необходимостта от отсъствие от училище по медицински причини се документира в отделен документ „Медицинската бележка“, която се попълва и подписва от лекаря, извършил прегледа на ученика и се подпечатва с печата на лекаря и/или лечебното заведение.
В медицинската бележка задължително се вписва номерът и датата на документа за преглед. Изписването на номера и датата на документа се поставя под коректно изписаната диагноза с посочен код на заболяването. Дните, посочени в медицинската бележка, не може да предхождат датата на извършване на прегледа, посочена в амбулаторния лист.
Отсъствие от училище след болнично лечение се удостоверява от лекар    от лечебното заведение за болнична помощ или от общопрактикуващия лекар на ученика. В този случай в бележката, вместо номер и дата на документа за преглед, се посочва номер и/или дата на издадената епикриза.
Указанията на здравния министър са лекарите, издали медицински бележки, да предоставят при поискване на контролните органи на Министерство на здравеопазването (РЗИ и ИАМО) информация за издадените медицински бележки и свързаната с това медицинска документация. Д-р Москов е поискал директорите на РЗИ да проведат срещи с директорите на регионалните управления по образование, за да си сътрудничат.

вторник, 25 октомври 2016 г.

Чл.6 от Конституцията, от върховния закон в Република България, гласи:
„Всички хора (деца) се раждат свободни и равни по достойнство и права. Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ОГРАНИЧЕНИЯ на правата или ПРИВИЛЕГИИ, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние!

Национална викторина на английски език "Образование на бъдещето".

Варна, Бургас, Хасково, София, Плевен, Благоевград
 За четиринадесета поредна година Фондация "Дарби" и Консултантска къща за образование в чужбина „Дарби” организират Национална викторина на английски език "Образование на бъдещето".
Britanski syvetОфициален партньор на Викторина 2016-2017 е Британски съвет, България.

viktorinaСъстезанието се реализира с подкрепата на Националния дворец на децата и по традиция е част от Националния календар за извънучилищни дейности на МОН. Гарант за високия престиж на инициативата е и партньорството и участието в нея на водещи университети и образователни институции от различни страни. Викторината на "Дарби" е единственото по рода си състезание на английски език в страната, което подпомага кариерната ориентация на гимназистите. Тя дава възможност на млади хора от цяла България да се срещнат помежду си, да премерят знанията си по английски език, да научат повече за образователните системи по света и да развият презентационни,комуникативни и интердисциплинарни умения, необходими за всеки млад човек.   

Съдържание и регламент на Викторината
1 кръг – езикова задача, по подобие на writing task 1 на международен изпит IELTS
2 кръг – изготвяне и представяне на 6 Power Point
презентации на англ.език за конкретно посочени - водещи образователни системи и институции
3 кръг въпроси, свързани с кариерната ориентация на гимназистите
4 кръг – въпроси, свързани с темата „Гражданско образование”

Условия за участие и провеждане на Викторинатаviktorina1
Викторината се провежда на два етапа - регионални състезания в шест български града през ноември 2016г. и финал на победителите от всеки град през март 2017г. Във всяка регионална викторина участват  между 3 и 8 отбора от съответния град/регион и се провеждат и 4-те горепосочени кръга в един ден, като всеки един от тях е на английски език. Всеки отбор е съставен от четирима състезатели, които трябва да са ученици от 10 до 12 клас включително, ненавършили 19 години към дата 24.03.2017г. и неучаствали във викторината досега.
  Отборът-национален победител във финалното
състезание, печели голямата награда, осигурена от „Дарби” - 2-седмичен безплатен езиков курс в Англия. За всички останали участници, както и за публиката, има множество други награди.

Записването за участие става по реда на изпращане на формуляр с попълнени данни, до достигане на максимум 8 училища (отбора) от всеки регион.
 Краен срок за записване -14.10.2016г.   
Подробен регламент и материали за подготовка за всеки кръг се изпращат на учителите-ръководители на отбори 1 месец преди състезанието във всеки градпри подадена навреме заявка.                                                                                
График на регионалните състезания през 2016г.
Варна - 16.11.2016г.
Бургас - 17.11.2016г.
Хасково – 18.11.2016г.
  София – 21.11.2016г.
 Плевен - 22.11.2016г.
Благоевград – 23.11.2016г.

За записване и повече информация: «Дарби»; е-mail: foundation_darbi@abv.bg

неделя, 23 октомври 2016 г.

Среща на Ученическите съвети и парламенти в Хасково
БГНЕС - 22 Октомври 14:21
Съюзът на учениците в България организира национална среща на Ученическите съвети и парламенти в Хасково днес, предаде кореспондентът на БГНЕС в региона.
Съюзът на учениците в България организира национална среща на Ученическите съвети и парламенти в Хасково днес, предаде кореспондентът на БГНЕС в региона. 
В нея севключиха 45 души от 40 училища от 20 населени места в страната.“Идеята за тези срещи е от самите ученици за решаване на проблемите в системата на образованието. Също така трябва да се запознаят управляващите с нашите проблеми каза председателят на съюза на учениците в България Адриан Кирилов. На 17 ноември, когато се отбелязва международният ден на ученика ще бъде реализирана национална кампания, която ще тръгне от Хасково. /БГНЕС

четвъртък, 20 октомври 2016 г.

Ден на будителите


Българските народни будители1 ноември –
 ден на народните будители
Първи ноември е ден за почит на предците ни будители -книжовници, светци, мъченици, герои от славното ни минало.
Преди Освобождението на тази дата е почитан Свети Иван Рилски. Днес той се счита за молител пред Бога и покровител на всички българи.
Първото неофициално честване е в Пловдив през 1909 г. През 1922 г. министърът на Народното Просвещение Стоян Омарчевски внася предложение за обявяване на 1 ноември за ден на българските народни будители. През есента на 1945 г. той е изхвърлен от празничния календар, а на 1 ноември 1990 г. по почин на общонародно сдружение „Мати Болгария” честването е възстановено


Няма народ като нашия, в чиято история словото, писмеността и духовността да са имали такава съдбовна роля.

Още през X век епископ Константин пише:
  Голи са народите без книги, немощни да се борят без  оръжие с противника на нашите души


В далечни манастири бледи монаси при светлината на вощеницата нижат букви за чест и слава   на българския род

Климент Охридски     
Наум
Йоан Екзарх
Черноризец Храбър
ЕпископКонстантин
Цар Симеон Велики

За будители днес смятаме видни личности като сина на хан Омуртаг - Енравота - Воин /застъпник на християнството/ от епохата на  ранното  средновековие или владетели като княз княз Борис І - Покръстителя на българския народ и духовни водачи като Патриарх Евтимий Търновски.
Цял низ от светли имена - чисти и сияйни - издигат българското самосъзнание и превръщат България в държава на духа


Затова нека заедно прочетем каменния надпис от времето на хан Омуртаг Човек и добре да живее, умира. И друг се ражда. И нека родените по- късно помнят!
Ние сме родени по-късно. Други ще се родят още по-късно.
Нека помним!Галерия
Запя камбана. Пламна знаме
и се роди един светец.
Светец ли? Нещо по-голямо-
на цял един народ отец

Паисий превръща българския език в остро оръжие за национално осъзнаване. 


“ Народе, знай свой род и език!”
“ О, неразумни и юроде, защо се срамуваш да се наречеш българин и не четеш на своя език и не думаш“ЖИТИЕ И СТРАДАНИЯ ГРЕШНАГО СОФРОНИЯ
Аз, грешний в человецех, родих ся на село Котел от отца Владислава, а от матери Мария и положили первое имя мое Стойко.

Роден около 1795 г. (според други източници — през 1799 или 1800 г.) в Котел, той живее в Брашов за известно време.
През 1824 г. с помощта на Антон Иванов издава „Буквар с различни поучения“, или т.нар. „Рибен буквар“, погрешно наречен така заради изобразения на корицата делфин (всъщност делфините са бозайници, а не риби).
Това е първият
ХИМН  НА
 НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

текст и музика Добри Христов

О, будители народни,
цял низ светли имена,
чисти, сяйни благородни,
вий сте наш'те знамена
нам за вечни времена.
Припев:
Чест и слава, вечна слава
Вам будители народни!
Ваш'та памет вдъхновява
към дела за светли дни (2)

Горди сме с история славна,
горди сред славянски род.
С Кирил и Методий пламна
пламък светъл на възход.
С писмена към нов живот.
Припев:
 

Ботев, Левски - великани
с тях и сонм дейци безчет.
Със смъртта си по балкани
род прославиха със чест.
Нек пребъдат в слава и чест!
Припев: 
На Паисий със словата още носим гордостта,
че сме българи и свята е на дедите ни пръстта


Материали и дизайн: Лиляна Йонкова
Изтотвил: Красимира ИларионоваХелоин

http://www.primarygames.com/holidays/halloween/when_is_halloween.php 

Хелоуин се празнува в Западния свят, но тази година за пръв път спечели повече привърженици в България. Тук, също като в САЩ, маскирани деца обикаляха по апартаментите в София, звъняха на вратите и искаха подаръци.
Що за празник е това?

Всяка година в нощта на 31 октомври срещу 1 ноември в американските и канадските домове на прозорците се запалват тиквени фенери, а в магазините най-търсената стока са бонбоните и лакомствата. Децата чакат с нетърпение този празник, наречен Хелоуин, за да могат да се маскират в костюми и да тръгнат по останалите домове, за да получат лакомства.
От къде идва празникът?
Древните келти празнували своята Нова година – Samhain (Самейн), на 1 ноември. Те вярвали, че в нощта срещу Нова година се отваря границата между мъртвите и живите и сенките на починалите през изминалата година навестяват земята.
За да се предпазят от сенките, хората гасели огъня в огнищата и се опитвали да изглеждат колкото се може по-страшно - обличали животински кожи и глави, надявайки се да изплашат привиденията. На духовете оставяли храна, за да се нахранят и да не настояват да влизат в дома им. А самите жители се събирали около огньове, запалвани от жреците. На тези сбирки се правели предсказания за зимата и принасяли в жертва животни. На края на събирането всеки взимал въглен от огъня и с него палел огнището си.
През 853 г. папа Бонифаций ІV утвърдил 1 ноември като ден на Вси светии, ден за прослава на всички християнски светци и мъченици. На английски език наименованието на празника е All Saint’s Day или Hallowmas или All Hallows. Хората продължавали да отбелязват деня в навечерието на празника на Вси светии, палели огньове.
По-късно, през 1000 г., църквата обявила 2 ноември за Ден на всички души - All Souls Day , в който трябвало да се поменат не светиите, а обикновените мъртви. След години обичаите за тези три празника се преплели и слели в един - Hallowe’en , който по-късно започнали да наричат Halloween.
Днес в празника присъстват и ябълкитe, орехите, черните котки, магията на Самейн, духовете, привиденията, скелетите и черепите от деня на Вси светии и Деня на всички души. Всичките три дати - навечерието на деня на Вси светии (31 октомври), самият ден и следващият Ден на душите се наричат още и Hallowmas. Празнуването на този ден по непостижим начин съчетава езическата мистика с християнската.
Американците са започнали да се преобличат в маскарадни костюми и да ходят при съседите, измолвайки храна и пари (обичаят се нарича “trick-or-treat” - „почерпи, за да не ти напакостя“). Девойките вярвали, че на Хелоуин могат да научат името и как ще изглежда техният бъдещ съпруг, като гадаят с конци, огризки от ябълки и огледала, а някои американци обръщали дрехите си наопаки и през нощта излизали на пътя, надявайки се да срещнат някоя вещица.
В края на ХІХ век се приключва с мистичния характер на празника Хелоуин и той се превръща във всеобщ празник. Препоръките към градските власти били да организират вечеринки с игри и почерпки, а вестниците убеждавали родителите “по-малко да плашат децата”. Така част от суеверните черти на Хелоуин останали в историята. През последните години Хелоуин в Северна Америка става все по-популярен и комерсиален.
Тиквеният фенер
Няма Хелоуин без тиква и тиквен фенер. Тиквеният фенер е най-характерен за този празник и се нарича Светещият Джак или Тиквеният Джак. Кръстен е на ирландски пияница, който успял три пъти да надхитри Дявола. След последната им уговорка да живее спокоен живот още десет години Джак внезапно починал. Тъй като бил грешник, не можел да отиде в Рая, а заради сделката си с Дявола не можел да отиде и в Ада. На прага Дяволът му дал въглен от Ада, който Джак поставил в издълбана тиква, след това тръгнал да скита по света в очакване на Страшния съд. Джак Фенера и досега броди по земята, очаквайки Страшния съд и се е превърнал в символ на прокълнатата душа.
Къде и как празнуват Хелоуин?
Хелоуин се смята за американски празник, но става все по-популярен по цял свят.
В Латинска Америка и Испания началото на ноември е известно като Ден на мъртвите - 31 октомври е Ден на мъртвите деца, а 1 ноември е Ден на мъртвите възрастни. Но това не е ден на скръб и печал. Смята се, че починалите по това време се връщат у дома, затова във всеки дом има олтар с вкусни неща, вода и кърпа, за да може прилетелият дух да си измие ръцете преди ядене.
На улиците могат да се видят карнавални шествия - хора в костюми на скелети и мумии, носещи ковчези. В тези дни няма по-популярен предмет от скелет или череп: децата сами правят такива фигурки, в магазините се продават шоколадови скелети, черепи, ковчези и кексове.
Протестантската църква в Англия е против Хелоуин. Там празникът започва на 5 ноември, когато англичаните запалват огньове и факли в чест на Дните, посветени на Гай Фокс - известен английски заговорник, който искал да взриви зданието на парламента и бил осъден на смърт, присъдата била изпълнена на 5 ноември 1606 г.
В Ирландия хората продължават да отбелязват празника - ходят на гости, играят игри, крият съкровища от бонбони, правят плодови сладкиши, в тях слагат изненади, по които гадаят бъдещето. Децата не се наказват за лудориите, които вършат на този ден.
В България православната църква отбелязва празника на Всички светии в началото на лятото, в първата неделя след Петдесетница. А през ноември е Архангеловата задушница - в съботата преди Архангелов ден, който е винаги на 8 ноември. Тази година можем да си спомним с добро близките си мъртви роднини на 4 ноември.

На вниманието на УС

БЕЗ ПОЛИТИЧЕСКА АГИТАЦИЯ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА


Министерството на образованието и науката разпореди на директорите на Регионалните управления на образованието в страната да не допускат децата и учениците в детските градини и училищата да бъдат въвличани по какъвто и да е начин в настоящата предизборна кампания за избор на президент и вицепрезидент, както и на предстоящия референдум.

В писмото се припомнят разпоредбите на чл.11 от Закона за предучилищното и училищното образование относно неналагането на учениците на идеологически или религиозни доктрини, както и ограниченията за включване в политически дейности на деца в Закона за политическите партии. Заповедта е по повод предложени мерки от Държавната агенция за закрила на децата (ДАЗД) за гарантиране на правата на децата и учениците.

Директорите са длъжни да не допускат на територията на детските градини и училищата политически агитации и събития. Те трябва да уведомяват незабавно Регионалните управления на образованието при поява с цел агитация на кандидатите за президент и вицепрезидент на територията на учебните заведения.

Учениците не следва да бъдат свидетели или неволни участници в съревнованието на политическите сили или индиректно да бъдат използвани за отправяне на послания към обществото, се казва още в писмото към регионалните управления.

сряда, 12 октомври 2016 г.

Техническа информация за националната срещаС Ъ Ю З  Н А  У Ч Е Н И Ц И Т Е  В  Б Ъ Л Г А Р И Я
София 1000, ул. Генерал Паренсов №11
_________________________________________________

Техническа информация за национална среща на ученическите съвети и парламенти
"Ученическият съвет като градивна единица в училище"
21-23.10.2016 г.
Гр. Хасково, Хотел "Родопи",

Съюз на учениците в България не носи отговорност при незапознаване с техническата информация за събитието.  

I. Пътуване
II. Настаняване
III. Хранене
IV. Придружители и разрешение от родител
V. Базар на ученическите съвети и парламенти
-----------------------------------------------------------------------------------------
I. Пътуване
Пътуването на всички участници до Хасково и обратно се осъществява без значение от типа превозно средство. Пътните разходи в двете посоки са за сметка на съответния участник. Фактури за извършените разходи няма да бъдат издавани.
Всеки участник следва коректно да посочи в регистрационната си форма за участие точен час и място на пристигане на 21 октомври, както и точен час на отпътуване (не по-рано от 16:00 ч.) на 23 октомври.
Предвидено е посрещане от екип на Съюз на учениците в България в Хасково. Посрещането се осъществява в зависимост от посочения час на пристигане.
Предвидено е изпращане от екип на Съюз на учениците в България. Изпращането се осъществява в зависимост от посочения час на отпътуване.
Придвижването до мястото на настаняване и мястото на провеждане на националната среща се осъществява ходом или с градски транспорт в Хасково. Билетът за градски транспорт е за сметка на участниците.
II. Настаняване
Настаняването на участниците се осъществява на 21 октомври след 14:00 ч. в хотел "Родопи". Линк за сайта на мястото можете да откриете тук :  http://www.hotel-rodopi.com/
Настаняването се осъществява в стаи с по две легла по предварително определен списък. Няма да се допуска смесване по пол.
Организаторите на събитието поемат разходите за две нощувки в хотела за всички участници!
В мястото на настаняване ще има пълнолетни представители на Съюз на учениците в България.
Напускането на мястото за настаняване се осъществява на 23 октомври след обяд.
III. Хранене
Разходите по храна за две закуски, два обяда и две вечери на участниците, считано от вечерята на 21 октомври, са за сметка на организаторите!
Необходимо е коректно предварително посочване до приключване на регистрацията за събитието за това дали всички хранения ще бъдат използвани от съответния участник.
При коректно посочване на специални хранителни потребности до приключване на регистрацията за събитието, същите ще бъдат взети предвид за осигурените хранения.

IV. Придружители и разрешение от родител
Всяко училище избира самостоятелно дали да командирова придружител със съответния участник в националната среща. За придружителя не се подсигурява място за нощувка и храна в хотел "Родопи". Придружителят няма да може да присъства по време на провеждането на националната среща. Всички разходи направени от придружителя са за негова сметка и не се покриват от Съюз на учениците в България.
Всеки участник следва да предостави на родител/настойник декларация за съгласие за пътуване и участие. Същата се намира в прикачен файл и е по образец. Трябва да бъде принтирана, подписана от родител/настойник и носена в деня на пристигането от участника. Участници без донесена такава декларация няма да бъдат допускани за участие.
Всеки участник следва да носи със себе си лична карта. Личните данни, които се събират с регистрационната форма, служат за информация за регистрацията и настаняването на участниците и няма да бъдат използвани за други цели.

V. Базар на ученическите съвети и парламенти
С цел качествено опознаване и ефективно взаимодействие между ученическите съвети/парламенти Съюз на учениците в България ще даде възможност на всеки участник, представител на ученически съвет/парламент, да изложи своя снимка от събитие, което съответният съвет е организирал, заедно с кратко описание под нея. Тази снимка ще служи като визитна картичка за съвета и следва да бъде от инициатива, с която се гордее. Снимката следва да бъде принтирана и носена на място от участника.
Отделно от това ще бъде дадена възможност на всеки участник, представител на ученически съвет/парламент, да донесе и изложи пред останалите участници материали, които описват дейността на ученическия съвет/парламент и са знакови за него. Това могат да бъдат брошури, ученически вестници, плакати, химикали, значки и всякакви други материали, които ефективно представят съответния съвет. Целта е да се получи максимално запознаване с дейността на съвета. Съответният участник следва да е подготвен да представи работата на съвета, в който участва.

При каквато и да е нужда от допълнителна информация можете да се свържете с нас на n_u_s@abv.bg или на телефон 0885238309.