понеделник, 31 октомври 2016 г.

Честит празник - Ден на будителите!МЕДИЦИНСКИТЕ БЕЛЕЖКИ ЗА ОТСЪСТВИЕ ОТ УЧИЛИЩЕ ЩЕ СА С НОМЕР НА АМБУЛАТОРЕН ЛИСТ

Извиняването на отсъствията на учениците по болест ще става с медицинска бележка, в която лекарите ще посочват номер от амбулаторния лист, от документ за преглед в спешен кабинет или от болница при лечение.
След разговори между министъра на образованието и науката Меглена Кунева и министъра на здравеопазването д-р Петър Москов бяха предприети действия за  стриктно регламентиране на случаите на отсъствие от училище по медицински причини, както и за документиране и контрол на тези случаи. Министър Москов е поискал директорите на регионалните здравни инспекции да информират всички лечебни заведения на територията на областта за новите изисквания за издаване на медицински документи.
В указанията се посочва, че отсъствие от училище по медицински причини, свързани със заболяване, което налага лечение в домашни условия, диагностични или лечебни процедури в амбулаторни условия или други свързани със здравето обстоятелства, се удостоверява от лекар в лечебно заведение за първична или специализирана медицинска помощ, център за спешна медицинска помощ или спешно отделение на лечебно заведение за болнична помощ. Удостоверението е въз основа на данните от анамнезата, обективния статус от извършения преглед, резултатите от извършените изследвания и поставената диагноза, отразени в медицинската документация - амбулаторен лист за лечебните заведения за извънболнична помощ, фиш за обслужен спешно болен за центровете за спешна медицинска помощ или лист за преглед на пациент в консултативно-диагностичния блок.
Необходимостта от отсъствие от училище по медицински причини се документира в отделен документ „Медицинската бележка“, която се попълва и подписва от лекаря, извършил прегледа на ученика и се подпечатва с печата на лекаря и/или лечебното заведение.
В медицинската бележка задължително се вписва номерът и датата на документа за преглед. Изписването на номера и датата на документа се поставя под коректно изписаната диагноза с посочен код на заболяването. Дните, посочени в медицинската бележка, не може да предхождат датата на извършване на прегледа, посочена в амбулаторния лист.
Отсъствие от училище след болнично лечение се удостоверява от лекар    от лечебното заведение за болнична помощ или от общопрактикуващия лекар на ученика. В този случай в бележката, вместо номер и дата на документа за преглед, се посочва номер и/или дата на издадената епикриза.
Указанията на здравния министър са лекарите, издали медицински бележки, да предоставят при поискване на контролните органи на Министерство на здравеопазването (РЗИ и ИАМО) информация за издадените медицински бележки и свързаната с това медицинска документация. Д-р Москов е поискал директорите на РЗИ да проведат срещи с директорите на регионалните управления по образование, за да си сътрудничат.

вторник, 25 октомври 2016 г.

Чл.6 от Конституцията, от върховния закон в Република България, гласи:
„Всички хора (деца) се раждат свободни и равни по достойнство и права. Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ОГРАНИЧЕНИЯ на правата или ПРИВИЛЕГИИ, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние!

Национална викторина на английски език "Образование на бъдещето".

Варна, Бургас, Хасково, София, Плевен, Благоевград
 За четиринадесета поредна година Фондация "Дарби" и Консултантска къща за образование в чужбина „Дарби” организират Национална викторина на английски език "Образование на бъдещето".
Britanski syvetОфициален партньор на Викторина 2016-2017 е Британски съвет, България.

viktorinaСъстезанието се реализира с подкрепата на Националния дворец на децата и по традиция е част от Националния календар за извънучилищни дейности на МОН. Гарант за високия престиж на инициативата е и партньорството и участието в нея на водещи университети и образователни институции от различни страни. Викторината на "Дарби" е единственото по рода си състезание на английски език в страната, което подпомага кариерната ориентация на гимназистите. Тя дава възможност на млади хора от цяла България да се срещнат помежду си, да премерят знанията си по английски език, да научат повече за образователните системи по света и да развият презентационни,комуникативни и интердисциплинарни умения, необходими за всеки млад човек.   

Съдържание и регламент на Викторината
1 кръг – езикова задача, по подобие на writing task 1 на международен изпит IELTS
2 кръг – изготвяне и представяне на 6 Power Point
презентации на англ.език за конкретно посочени - водещи образователни системи и институции
3 кръг въпроси, свързани с кариерната ориентация на гимназистите
4 кръг – въпроси, свързани с темата „Гражданско образование”

Условия за участие и провеждане на Викторинатаviktorina1
Викторината се провежда на два етапа - регионални състезания в шест български града през ноември 2016г. и финал на победителите от всеки град през март 2017г. Във всяка регионална викторина участват  между 3 и 8 отбора от съответния град/регион и се провеждат и 4-те горепосочени кръга в един ден, като всеки един от тях е на английски език. Всеки отбор е съставен от четирима състезатели, които трябва да са ученици от 10 до 12 клас включително, ненавършили 19 години към дата 24.03.2017г. и неучаствали във викторината досега.
  Отборът-национален победител във финалното
състезание, печели голямата награда, осигурена от „Дарби” - 2-седмичен безплатен езиков курс в Англия. За всички останали участници, както и за публиката, има множество други награди.

Записването за участие става по реда на изпращане на формуляр с попълнени данни, до достигане на максимум 8 училища (отбора) от всеки регион.
 Краен срок за записване -14.10.2016г.   
Подробен регламент и материали за подготовка за всеки кръг се изпращат на учителите-ръководители на отбори 1 месец преди състезанието във всеки градпри подадена навреме заявка.                                                                                
График на регионалните състезания през 2016г.
Варна - 16.11.2016г.
Бургас - 17.11.2016г.
Хасково – 18.11.2016г.
  София – 21.11.2016г.
 Плевен - 22.11.2016г.
Благоевград – 23.11.2016г.

За записване и повече информация: «Дарби»; е-mail: foundation_darbi@abv.bg

неделя, 23 октомври 2016 г.

Среща на Ученическите съвети и парламенти в Хасково
БГНЕС - 22 Октомври 14:21
Съюзът на учениците в България организира национална среща на Ученическите съвети и парламенти в Хасково днес, предаде кореспондентът на БГНЕС в региона.
Съюзът на учениците в България организира национална среща на Ученическите съвети и парламенти в Хасково днес, предаде кореспондентът на БГНЕС в региона. 
В нея севключиха 45 души от 40 училища от 20 населени места в страната.“Идеята за тези срещи е от самите ученици за решаване на проблемите в системата на образованието. Също така трябва да се запознаят управляващите с нашите проблеми каза председателят на съюза на учениците в България Адриан Кирилов. На 17 ноември, когато се отбелязва международният ден на ученика ще бъде реализирана национална кампания, която ще тръгне от Хасково. /БГНЕС

четвъртък, 20 октомври 2016 г.

Ден на будителите


Българските народни будители1 ноември –
 ден на народните будители
Първи ноември е ден за почит на предците ни будители -книжовници, светци, мъченици, герои от славното ни минало.
Преди Освобождението на тази дата е почитан Свети Иван Рилски. Днес той се счита за молител пред Бога и покровител на всички българи.
Първото неофициално честване е в Пловдив през 1909 г. През 1922 г. министърът на Народното Просвещение Стоян Омарчевски внася предложение за обявяване на 1 ноември за ден на българските народни будители. През есента на 1945 г. той е изхвърлен от празничния календар, а на 1 ноември 1990 г. по почин на общонародно сдружение „Мати Болгария” честването е възстановено


Няма народ като нашия, в чиято история словото, писмеността и духовността да са имали такава съдбовна роля.

Още през X век епископ Константин пише:
  Голи са народите без книги, немощни да се борят без  оръжие с противника на нашите души


В далечни манастири бледи монаси при светлината на вощеницата нижат букви за чест и слава   на българския род

Климент Охридски     
Наум
Йоан Екзарх
Черноризец Храбър
ЕпископКонстантин
Цар Симеон Велики

За будители днес смятаме видни личности като сина на хан Омуртаг - Енравота - Воин /застъпник на християнството/ от епохата на  ранното  средновековие или владетели като княз княз Борис І - Покръстителя на българския народ и духовни водачи като Патриарх Евтимий Търновски.
Цял низ от светли имена - чисти и сияйни - издигат българското самосъзнание и превръщат България в държава на духа


Затова нека заедно прочетем каменния надпис от времето на хан Омуртаг Човек и добре да живее, умира. И друг се ражда. И нека родените по- късно помнят!
Ние сме родени по-късно. Други ще се родят още по-късно.
Нека помним!Галерия
Запя камбана. Пламна знаме
и се роди един светец.
Светец ли? Нещо по-голямо-
на цял един народ отец

Паисий превръща българския език в остро оръжие за национално осъзнаване. 


“ Народе, знай свой род и език!”
“ О, неразумни и юроде, защо се срамуваш да се наречеш българин и не четеш на своя език и не думаш“ЖИТИЕ И СТРАДАНИЯ ГРЕШНАГО СОФРОНИЯ
Аз, грешний в человецех, родих ся на село Котел от отца Владислава, а от матери Мария и положили первое имя мое Стойко.

Роден около 1795 г. (според други източници — през 1799 или 1800 г.) в Котел, той живее в Брашов за известно време.
През 1824 г. с помощта на Антон Иванов издава „Буквар с различни поучения“, или т.нар. „Рибен буквар“, погрешно наречен така заради изобразения на корицата делфин (всъщност делфините са бозайници, а не риби).
Това е първият
ХИМН  НА
 НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

текст и музика Добри Христов

О, будители народни,
цял низ светли имена,
чисти, сяйни благородни,
вий сте наш'те знамена
нам за вечни времена.
Припев:
Чест и слава, вечна слава
Вам будители народни!
Ваш'та памет вдъхновява
към дела за светли дни (2)

Горди сме с история славна,
горди сред славянски род.
С Кирил и Методий пламна
пламък светъл на възход.
С писмена към нов живот.
Припев:
 

Ботев, Левски - великани
с тях и сонм дейци безчет.
Със смъртта си по балкани
род прославиха със чест.
Нек пребъдат в слава и чест!
Припев: 
На Паисий със словата още носим гордостта,
че сме българи и свята е на дедите ни пръстта


Материали и дизайн: Лиляна Йонкова
Изтотвил: Красимира Иларионова