понеделник, 25 май 2015 г.

Day of Bulgarian Alphabet and Culture and Slavic Letters
Ден на българската азбука и култура и славянската писменост и книжовност








петък, 22 май 2015 г.

По света - от нашите кореспонденти

Скъпи приятели, в чест на 24 май, Денят на българската азбука, писменост, култура, книжовност, създаваме нова рубрика "Наши ученици по света". Започваме с Радослав Стилянов,който продължава да подпомага всяка ученическа инициатива и дейност в нашето училище.
 Пред един от централните офиси на Европейската Комисия в Брюксел , Януари 2015г.

четвъртък, 14 май 2015 г.

ВИПУСК 2015

Изпратихме випуск 2015г. Пожелахме им "На добър час". Нека сбъднат мечтите си в света на големите! Успех,приятели!







вторник, 5 май 2015 г.

Национална ученическа конференция „Всеки ден – ден на ученическото самоуправление“

Съюз на учениците в България(СУБ) има удоволствието да Ви покани на първо по рода си събитие, което поставя като основен фокус стратегическото развитие на ученическото самоуправление в България за десетилетия напред.

СУБ организира двудневна национална ученическа конференция "Всеки ден - ден на ученическото самоуправление" на 9-10 Май в гр. София, която има няколко цели :
1) Запознаване с моментната обстановка в осъществяването на ученическо самоуправление в училищата;
2) Изработване на стратегически документ за развитие на ученическото самоуправление за години напред;
3) Осъществяване на структурен диалог между ученици и представители на МОН, директори, учители и родители по темата за ученическото участие в училище;


Приятели, 
Таня от 10а клас ще представя нашето училище на конференцията. Затова, моля прочетете информацията по-долу и ако имате предложения,напишете ги и ги оставете в УБЕЖИЩЕТО. Таня ще ги вземе и ще ги представи на конференцията.


Ученическото самоуправление е форма на ученическо представителство, което активно и равноправно участва в училищния живот, бивайки включено в процесите на взимане на решение. Отношението му по най-важните за училището въпроси е важно за целият педагогически и ръководен състав, а неговият глас се чува силно, без да е налице външна намеса от каквото е да било естество.
Тук най-вероятно ще си кажете - да, и в нашето училище това е налице и то само ако сте от щастливците, които смятат ученическото самоуправление за важно, а не просто "децата се събират там всеки Вторник след час на класа и...много помогнаха с идеи за празника на училището миналата година". Истината е, че в България :
само в 1/3 от училищата по официална статистика съществува някаква, формална или реално работеща, форма на ученическо представителство;/ние сме сред тях/
ученическото самоуправление реално не участва при вземането на наистина важните решения, например относно училищния правилник, учебния план и програма, организационните училищни въпроси;
ученическите съвети/парламенти в училище нямат право да присъстват на педагогически съвет, но дори и да им се разрешава те нямат право на реален глас в него;
педагогическият съветник е повсеместен неформален лидер на ученическия съвет, при все че последният е нормално да действа напълно самостоятелно/ при нас има учител-медиатор - Светла Ботова,която осъществява връзката между педагогическия колектив и ръководството на училището  и УС и ученическия колектив/;
Това са само четири факта, които описват тежката ситуация, в която се намира ученическото самоуправление в момента. Те не са нормални съобразно европейската практика и се е достигнало до тях, вследствие на неглижиране на реалното участие на учениците, както и в резултат на незапознатост с реалните функции на ученическото самоуправление.
В резултат на всичко това, в навечерието на 9 Май - ден на ученическото самоуправление, Съюз на учениците в България, като национална, ученическа, представителна, неправителствена организация, организира двудневна национална ученическа конференция "Всеки ден - ден на ученическото самоуправление", която има за основна цел да обсъди настоящата ситуация в сферата на ученическото самоуправление и да намери реални решения за нейното подобряване. Предвижда се изписването на стратегически документ за развитие на ученическото самоуправление в България.
Националната ученическа конференция ще се проведе София на 9-10 Май. В допълнителен документ можете да откриете и програмата на конференцията. За участие са поканени Министъра на образованието и науката, Председателя на парламентарната комисия по образование и наука, представители на директорската, учителската и родителската общности, лидери на младежки неправителствени организации и др.
За участие в конференцията могат да кандидатстват ученици от всички български учебни заведения на възраст между 14 и 19 години, които са представители на ученически съвет/парламент в своето училище или ученици с изявени лидерски качества. Кандидатстването се осъществява до 30.04.2015 г. чрез попълване на регистрационна форма на следния адрес : http://goo.gl/forms/mrGaXbdCvE Могат да кандидатстват неограничен брой ученици от всяко училище.
Пътните разходи в двете посоки и настаняването са за сметка на участниците. Препоръчва се пътуване с ученическа карта за намаление с Български държавни железници. Настаняването е предвидено с цена на нощувка от 10.80 лв.
Пристигането и настаняването се осъществява на 8 Май(Петък) като е осигурено посрещане за участниците на Централна гара и Централна автогара в зависимост от предварително посочен час на пристигане. Отпътуването се осъществява на 10 Май след 15 ч. Настаняване за придружители не е предвидено. Участниците могат да се настанят в различно място, след като предварително уведомят организаторите за това.
Очакваме активното участие на Вашето училище посредством кандидатстване на ученици чрез регистрационната форма. По този начин ще помогнете за развитието на ученическото участие, гражданската култура и развитието на лидерските качества сред българските ученици.
При възникнали въпроси бихте могли да се свържете с нас на n_u_s@abv.bg или 0885238309. Благодарим Ви за отделеното време и внимание.
С уважение,
Организационен екип на национална ученическа конференция "Всеки ден - ден на ученическо самоуправление"