НВОНАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ - 2014/2015 Г.
Дати за провеждане за учебната 2014/2015:


ІV клас
учебен предмет                              дата
БЕЛ                                           07 май 2015
Математика                              08 май 2015
ЧП                                             12 май 2015
ЧО                                             13 май 2015VІІ клас
 
учебен предмет                              дата
    БЕЛ                                            20 май 2015
    Математика                               22 май 2015
    КОО"ОН,ГО и религии"          26 май 2015
    Чужд език                                   27 май 2015
    КОО"Природни науки и .."       28 май 2015VІІІ клас с интензивно изучаване на чужд език
Чужд език                                 19 юни 2015 г.
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар