За зрелостниците
 www.zamaturite.bg

Заповед на министъра на образованието, младежта и науката за учебната 2014/2015 година за:
- дати за провеждане на държавни зрелостни изпити сесии май-юни и август-септември;
- график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ през учебната 2014/2015 г.Наредба № 3 от 17. 05. 2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити

Учебно-изпитни програми за държавните зрелостни изпити

Наредба №1 от 11.04.2003г. за учебно-изпитните програми за държавни зрелостните изпити (изм. бр.80 от 12.09.2008 г., в сила от 12.09.2008 г.)

Изпитни материали и критерии за оценяване от пробните ДЗИ, проведени през 2007 г. и ДЗИ проведени през 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 г.


Инструктаж за зрелостниците при провеждане на ДЗИ
ПО-ВАЖНИ ДАТИ И СРОКОВЕ:

Сесия май-юни
1. Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити

  • Български език и литература - 20.05.2015 г., начало 08,00 ч.

  • Втори държавен зрелостен изпит - 22.05.2015 г., начало 08,00 ч.

  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика - в периода 26 май 2015 г. - 05 юни 2015 г.


2. График на дейностите
Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити - 09.03.2015 г. - 20.03.2015 г.
Допускане до държавни зрелостни изпити - до 19.05.2015 г.
Обявяване на списъците с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали - до 19.05.2015 г.
Издаване на служебни бележки за допускане до държавни зрелостни изпити - до 19.05.2015 г.
Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити - до 09.06.2015 г.

Сесия август-септември
1. Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити

  • Български език и литература - 27.08.2015 г., начало 08,00 ч.

  • Втори държавен зрелостен изпит - 28.08.2015 г., начало 08,00 ч.

  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика - в периода 31 август 2015 г. - 04 септември 2015 г.


2. График на дейностите
Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити - 06.07.2015 г. - 17.07.2015 г.
Допускане до държавни зрелостни изпити - до 24.08.2015 г.
Обявяване на списъците с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали - до 25.08.2015 г.
Издаване на служебни бележки за допускане до държавни зрелостни изпити - до 25.08.2015 г.
Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити - до 11.09.2015 г.


Няма коментари:

Публикуване на коментар