петък, 27 май 2016 г.

СОФРОНИВИЗИЯ


На 3 юни след часовете ще се проведе тазгодишното издание на Софронивизия!

ЕЛАТЕ ДА СЕ ЗАБАВЛЯВАМЕ ЗАЕДНО!


АКО СТЕ ЧАРОВНИ И АРТИСТИЧНИ, ИМАТЕ МУЗИКАЛНИ ИЛИ ТАНЦУВАЛНИ ДАРБИ,
     З А Я В Е ТЕ  СВОЕТО УЧАСТИЕ ПРИ Г-ЖА АНГЕЛОВА ИЛИ УС!

понеделник, 23 май 2016 г.

Честит да ни е светлият празник! В душите ни винаги да искри пламъкът на духовността,родолюбието и човечността,стремежът към нови бъднини и висоти на знанието!


четвъртък, 19 май 2016 г.

петък, 13 май 2016 г.

25 МАЙ ЩЕ Е НЕУЧЕБЕН ДЕН

Вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева издаде заповед, с която определя 25 май 2016 г. (сряда)  за неучебен ден за всички училища в страната.
Заради държавните зрелостни изпити на абитуриентите и националното външно оценяване след 7. клас неучебни са 18 и 20 май, а 19 май е определен за неучебен, но присъствен за учениците и учителите ден, в който ще се организират спортни празници.
24 май е официален празник – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

сряда, 11 май 2016 г.

Приложение № 2 към чл. 12, ал. 2, т. 2 Рамков учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Чужди езици“, „Обществени науки“, „Хуманитарни науки“, „Музика“, „Изобразително изкуство“, „Предприемачески“ или „Физическо възпитание и спорт“

Рамкови учебни планове

Приложение № 2 към чл. 12, ал. 2, т. 2
Рамков учебен план
за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Чужди езици“, „Обществени науки“, „Хуманитарни науки“, „Музика“, „Изобразително изкуство“, „Предприемачески“ или „Физическо възпитание и спорт“
 
Образователна степен: Средна
I гимназиален етап
II гимназиален етап
 
Класове
Общо
Класове
Общо
ОБЩО
VІІІ
ІХ
Х
VІІІ – Х
ХІ
ХІІ
XI – XII
VІІІ – ХІІ
Учебни седмици
36
36
36
 
36
31
 
 
Раздел А – задължителни учебни часове
Учебни предмети
 
 
 
 
 
 
 
 
Български език и литература
144
108
108
360
108
93
201
561
Чужд език – …
648
144
72
864
72
62
134
998
Чужд език – …
 
72
72
144
72
62
134
278
Математика
108
108
72
288
72
62
134
422
Информационни технологии
36
36
18
90
 
 
 
90
История и цивилизации
 
144
126
270
 
 
 
270
География и икономика
 
72
90
162
 
 
 
162
Философия
36
36
72
144
 
 
 
144
Гражданско образование
 
 
 
 
36
31
67
67
Биология и здравно образование
 
90
72
162
 
 
 
162
Физика и астрономия
 
90
72
162
 
 
 
162
Химия и опазване на околната среда
 
90
72
162
 
 
 
162
Музика
18
18
18
54
 
 
 
54
Изобразително изкуство
18
18
18
54
 
 
 
54
Физическо възпитание и спорт
72
72
72
216
72
62
134
350
Общо за раздел А
1080
1098
954
3132
432
372
804
3936
Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ годишен брой часове за раздел Б
72
54
198
324
720
620
1340
1664
Общо за раздел А + раздел Б
1152
1152
1152
3456
1152
992
2144
5600
Раздел В – факултативни учебни часове
Максимален годишен брой часове за раздел В
144
144
144
432
144
124
268
700
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В
1296
1296
1296
3888
1296
1116
2412
6300