Работни проектиПроект по програма Коменски, Многостранно училищно партньорство, възраст 12-15
Име на проекта :Youth Involvement in Europe
Уеб страница на Българския отбор : http://youthinvolvementineurope.blogspot.com/
Резюме
Проектът има за цел да представи ЕС на младите хора в положителна светлина и да ги насърчи да вземат активно участие в разрешаването на различни европейски проблеми. Надяваме се да засилим международното сътрудничество и разширим познанията си за езиците и културите на нашите партньори. Ще използваме информационните технологии , за да насърчим общуването, а също и щадящи младите хора материали и дейности, за да събудим техния интерес.
По време на проекта, учениците ще имат възможност да научат повече за Европейския Съюз и страните-членки, за техните култури и начин на живот и да се уверят,че хора от различни културни среди могат да работят заедно за популяризиране на европейските ценности. Познаването на различни култури ще им помога да се борят с дискриминацията и расизма. Участието в различни дейности ще развие уменията за общуване и взаимодействие и ще ги научи как да живеят в една многокултурна Европа .
Вярваме,че предприемачеството, креативността, иновациите и адаптивността към бързо променящия се свят на работа и професии е от важно значение за бъдещето на младите хора.
 В обобщение, включването на младите хора в разрешаването на европейските проблеми ще им помогне да се освободят от предразсъдъците към страните от ЕС, ще ги накара да искат да са активни граждани и квалифицирани работници на ЕС, а също и ще ги мотивира да продължат обученето си и  не напускат рано училище.
 

 Партньори : Германия, Финландия, Латвия, Испания,Полша,Румъния,България,Гърция и Турция

 Планирани визити
Септември – Финландия –
първа работна среща, създаване на  Comenix, героят,който ще започне междукултурния диалог и ще преживее различни „международни „  приключения ,които пък ще бъдат описани от учениците в комикс. Създаване на обща уеб страница. Избор на лого. Представяне на училищата.
Февруари – Полша – 2
-ра работна среща. Зелена Европа участието на младежта в решаването проблемите на околната среда . Дискусии/уъркшоп(творческа работилница) за създаване ръководство за това, как тийнейджърите могат да помогнат на околната среда. Изработване на „Дърво“- пътепоказател. Изработване на традиционен дневник с бележки за общи интереси/ценности/преживявания и снимки, както на хартия,така и в електронен вариант.
Май – Гърция – 3
-та среща, 'Коменивизия': Караоке състезание. Посещение на типичен местен фестивал.Да вкусим от гръцките традиции.
Октомври – Турция – 4
-та среща. Презентации за проучванията.
'
Колимпиада': Спортни дейности в смесени отбори, за да насърчим сътрудничеството и създадем чуство за принадлежност.
Март,2015 – България – 5
-та среща. Ден на традициите : Представяне и споделяне на сходствата и различията в етническите,религиозните и културните традиции . Семинар и творческа работилница по брошуратаЕдинство в разнообразието: сходства и различия в празнуването на най-големия пролетен празник".

Май, 2015 – Испания – 6-та среща. Рисуване на стена, рисунки и пъзел(който децата по-късно ще подредят в смесени отбори), свързани с идеите на децата за ЕС и включването им в решаването на неговите проблеми. Фотоалбум с работите на учениците и видео клип за дейностите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар