Клуб на завършилитеКЛУБ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ


През  20
14 г. се навършиха 30 години от основаването на нашето училище. През септември 2015 г ще се навършат 22 г. от разкриването на профилирани и езикови паралелки. Във връзка с миналите и идващите юбилеи, с идеята да се запази връзката с училището , в което децата на много от вас учат и ще учат се учредява Клуб на завършилите .
Клубът съхранява връзката на бившите ученици с училището. Завършилите профилираните паралелки продължават образованието си в престижни висши учебни заведения в страната и чужбина, намират реализация в различни професии. Чрез клуба те могат да отстояват интересите на своето училище и да съдействат за неговия положителен публичен образ. Някои от вас живеят в чужди страни и биха могли да споделят положителен опит, да „открехнат прозорчето“ към външния свят за нашите настоящи и бъдещи възпитаници.
В училището се организират срещи между настоящите и бившите ученици. Целите на Клуба на завършилите , са:
 • Да се осъществява контакт между вече завършилите възпитаници и настоящите ученици.

 • Да се насърчава обмяната на опит и информация от членовете на клуба, знанията и възможностите на които могат да бъдат полезни за останалите.

 • Да се подпомагат връзките между членовете на клуба.

Всички бивши възпитаници, които желаят да станат членове на Клуба на завършилите и да поддържат контакт с училището, могат да се регистрират с формуляр, който да изпратят на един от следните адреси:
sv_botov@abv.bgФОРМУЛЯР

ЗА ЧЛЕНСТВО В

Клуб на завършилите 60-класното училище и СОУ“Софроний Врачански“ 1. Име, презиме, фамилия
……………………………………………………………………………………………………………………….
 1. Година на завършване на училището
……………………………………………………………………………………………………………………….
 1. Паралелка, профил
……………………………………………………………………………………………………………………….
 1. Класен ръководител
……………………………………………………………………………………………………………………….
 1. Актуален адрес по местоживеене
……………………………………………………………………………………………………………………….
 1. Електронен адрес
……………………………………………………………………………………………………………………….
 1. Телефон за контакти
……………………………………………………………………………………………………………………….
 1. Професия, занятие
……………………………………………………………………………………………………………………….
 1. Предложения за дейности на Клуба
……………………………………………………………………………………………………………………….
 1.  Дата на попълване на формуляра
……………………………………………………………………………………………………………………….Моля изпратете на един от следните адреси:


Няма коментари:

Публикуване на коментар