събота, 21 септември 2013 г.

22 септември, Ден на независимостта на България

Днес честваме Деня на Независимостта. Независимостта на България е провъзгласена с Манифест на 22 септември (5 октомври нов стил) 1908 г. в църквата „Св. Четиридесет мъченици“ в старопрестолния град Търново.
Независимостта на България е обявена тържествено на 22 септември 1908 в църквата „Св. Четиридесет мъченици“ в Търново със специален манифест, а княз Фердинанд I приема титлата цар на българите. Ето го и текста на манифеста:

Манифест към българския народ

„По волята на незабвенния Цар Освободител, великият братски Руски народ, подпомогнат от добрите ни съседи, поданици на Негово Величество Румънския Крал, и от юначните Българи, на 19 февруарий 1878 година сломи робските вериги, що през векове оковаваха България, някога тъй велика и тъй славна. От тогава и до днес, цели тридесет години, Българският Народ, непоколебимо верен към паметта на народните дейци за своята свобода и въодушевяван от техните завети, неуморно работи за уреждането на хубавата си земя и създаде от нея под Мое ръководство и онова на о' Бозе почившия Княз Александър, държава, достойна да бъде равноправен член в семейството на цивилизованите народи.

Винаги миролюбив, Моят Народ днес копнее за своя културен и икономически напредък; в това направление нищо не бива да спъва България; нищо не треба да пречи за преуспяването ѝ. Такова е желанието на Народа Ми, такава е неговата воля - да бъде според както той иска.
Българският народ и Държавният му глава не могат освен еднакво да мислят и едно да желаят. Фактически независима, държавата Ми се спъва в своя нормален и спокоен развой от едни узи, с формалното разкъсване на които ще се отстрани и настаналото охлаждение между България и Турция.

Аз и Народът Ми искрено се радваме на политическото възраждане на Турция. Тя и България - свободни и напълно независими една от друга, ще имат всички условия да създадат и уякчат приятелските си връзки и да се предадат на мирно вътрешно развитие.
Въодушевен от това свето дело и за да отговоря на държавните нужди и народното желание, с благословението на Всевишния прогласявам съединената на 6 септемврий 1885 година България за независимо Българско Царство и заедно с народа си дълбоко вярвам, че този Ми акт ще намери одобрението на Великите Сили и съчувствието на целия просветен свят.

Да живее свободна и независима България!

Да живее Българският Народ!


Издаден в древната столица Велико Търново на 22 септември 1908 год., двадесет и втората година от Моето царуване [Фердинанд] Министър Председател и Министър на Обществените Сгради, Пътищата и Съобщенията: [Ал. Малинов] Министър на Външните Работи и на Изповеданията: [Ст. Паприков] Министър на Вътрешните Работи: [М. Такев] Министър на Народното Просвещение: [Н. Мушанов] Министър на Финансите: [Ив. Салабашев] Министър на Правосъдието:[Т. Кръстев] Министър на Войната: [генерал Д. Николаев] Министър на Търговията и Земледелието: [А. Ляпчев] 

Начало на изборната кампания

 Започна изборът на представители на класовете и клубовете в УС. До края на седмицата всички да заявят участието си. Желаещите да се кандидатират за председател могат да започнат кампанията си. Изборът на председател ще се проведе след личното представяне на всеки от кандидатите.
За справка - Светла Ботова, каб.338

Граждани на Европа

   Тази година СОУ “Свети Софроний Врачански“ започва нов проект по програма Коменски, Многостранно училищно партньорство, възраст 12-15 г.
     Име на проекта: Youth Involvement in Europe (Активно участие на младежта в гражданското общество на Европа) Това е уеб страницата на Българския отбор.
     Резюме
     Проектът има за цел да представи ЕС на младите хора в положителна светлина и да ги насърчи да вземат активно участие в разрешаването на различни европейски проблеми. Надяваме се да засилим международното сътрудничество и разширим познанията си за езиците и културите на нашите партньори. Ще използваме информационните технологии, за да насърчим общуването, а също и щадящи младите хора материали и дейности, за да събудим техния интерес.
     По време на проекта, учениците ще имат възможност да научат повече за Европейския Съюз и страните-членки, за техните култури и начин на живот и да се уверят,че хора от различни културни среди могат да работят заедно за популяризиране на европейските ценности. Познаването на различни култури ще им помога да се борят с дискриминацията и расизма. Участието в различни дейности ще развие уменията за общуване и взаимодействие и ще ги научи как да живеят в една многокултурна Европа.
     Вярваме,че предприемачеството, креативността, иновациите и адаптивността към бързо променящия се свят на работа и професии е от важно значение за бъдещето на младите хора.
     В обобщение, включването на младите хора в разрешаването на европейските проблеми ще им помогне да се освободят от предразсъдъците към страните от ЕС, ще ги накара да искат да са активни граждани и квалифицирани работници на ЕС, а също и ще ги мотивира да продължат обученето си и не напускат рано училище.
     Партньори: Германия, Финландия, Латвия, Испания,Полша,Румъния,България,Гърция и Турция
     Планирани визити
     Септември 2013 – Финландия – първа работна среща, създаване на Comenix, героят,който ще започне междукултурния диалог и ще преживее различни „международни„ приключения, които пък ще бъдат описани от учениците в комикс. Създаване на обща уеб страница. Избор на лого. Представяне на училищата.
     Февруари 2014 – Полша – 2-ра работна среща. Зелена Европа – участието на младежта в решаването проблемите на околната среда. Дискусии/уъркшоп(творческа работилница) за създаване ръководство за това, как тийнейджърите могат да помогнат на околната среда. Изработване на „Дърво“ - пътепоказател. Изработване на традиционен дневник с бележки за общи интереси/ценности/преживявания и снимки, както на хартия,така и в електронен вариант.
     Май 2014 – Гърция – 3-та среща, 'Коменивизия': Караоке състезание. Посещение на типичен местен фестивал.Да вкусим от гръцките традиции.
     Октомври 2014 – Турция – 4-та среща. Презентации за проучванията. 'Колимпиада': Спортни дейности в смесени отбори, за да насърчим сътрудничеството и създадем чуство за принадлежност.
     Март 2015 – България – 5-та среща. Ден на традициите: Представяне и споделяне на сходствата и различията в етническите,религиозните и културните традиции . Семинар и творческа работилница по брошурата “Единство в разнообразието: сходства и различия в празнуването на най-големия пролетен празник".
     Май 2015 – Испания – 6-та среща. Рисуване на стена, рисунки и пъзел (който децата по-късно ще подредят в смесени отбори), свързани с идеите на децата за ЕС и включването им в решаването на неговите проблеми. Фотоалбум с работите на учениците и видео клип за дейностите.четвъртък, 5 септември 2013 г.

Lappeenranta

Днес ще Ви запознаем с първия град, от който започва следващото пътуване на учители и ученици от СО"Св.Софроний Врачански" из Европа - град в Южна Карелия.
http://www.lappeenranta.fi/In_English/Main_Page.iw3

вторник, 3 септември 2013 г.           Уважаеми съученици  и учители,
Започва кампанията за избор на ученически парламент!
-           Ученическият парламент в СОУ“Свети Софроний Врачански“ ще бъде двукамарен  :
                 Горна камара    -   представители на класовете   и
                Долна камара     представители на клубовете по интереси /проект „Успех“ / .
-          Представителите трябва да отговарят на следните критерии :   
ОРГАНИЗИРАНОСТ, ОТГОВОРНОСТ, АКТИВНОСТ, ИНИЦИАТИВНОСТ, АМБИЦИОЗНОСТ, ТВОРЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ, ЖЕЛАНИЕ ЗА СЕБЕИЗЯВА 
-          Номинациите  за представители на класовете да се пускат в специално поставената кутия до 30 септември, 2013.
-          Номинациите за представители на класовете ще бъдат представени във всеки клас за гласуване и избор на представител на съответния клас до 5 октомври, 2013 г.
-          Представителите на клубовете да се номинират и избират вътре в самите клубове с гласовете на участващите ученици и ръководителя до 10 октомври, 2013 г.
-     Кандидатите за председател ще защитят публично своята кандидатура  на 18 октомври от 14 часа,след което ще се проведе процедура по избора.
 Ученическите представители ще встъпят в длъжност на  23 октомври, 2013 г.
с полагане на тържествена клетва.
                                       ДНЕВЕН РЕД
 на първото заседание на УС  
Уточняване на комисиите и избор на председател на всяка комисия
1.     Избор на ден от седмицата за събиране на комисията – по възможност в голямо междучасие.
2.     Приемане на графика за дежурство в клуба в голямото междучасие.
3.     Начало на работата на комисиите – първите задачи или мероприятия
1.Комисията по традициите – започва събирането на предложение от класовете за традиционни празници на училището; разпределение на месеците на класовете – октомври – месец на 11 кл.;ноември – 10 кл. декември – 9 кл;януари – 8 кл.; февруари – 7 кл.;март-6 кл.; април-5кл.;май-12 кл.. Начален курс – рещават в кои месеци ще вземат участие – председателите на КМО.
2. Комисията по спорта и Комисията по предприемачество и ученически труд  - техни представители да се срещнат с директора и да обсъдят засаждането на дръвчетата - Алея на класовете – да координират идеите/къде,кога,как/  и след срещата да направят план за организация; създаване на мини-екосистеми и поддържането им в запустелите части на училищния двор, оформяне на места за публика край източната спортна площадка
3. Комисията по рекламна дейност  - да се напишат материали за училищния вестник  - за работата и идеите на ученическия съвет ; да вземат интервюта от членовете на УС – какво мислят за цялата идея за ученически съвет, за надеждите им ; да помислят за създаването на информационно табло до клуба
4. Комисията за връзки с обществеността да помисли как да популяризира нашето училище – да състави програма – какво да се показва, какво да се разказва на гости на училището; да разпредели задачи във връзка на „посланниците“
5. Комисията за взаимопомощ – да направи папка в компютъра за споделяне на проблеми, да се проучи дали има деца в класовете с належащи проблеми, да се направи имейл адрес в абв и да се сложи обява на таблото – да се обмисли текст и да се даде адреса, напр.“ Имате нужда от помощ? Някой ви тероризира?...... Обърнете се към  HELPLINE , email address : ……….   Или в  ученическия клуб „УБЕЖИЩЕТО“ всеки ....... от 10:35 до 11:05 „
6. Стартиране на конкурса по история и география на България и БЕЛ в блога
7. План за  естетизиране на клуба
   5.  Изпълнителното бюро на УС – председател,зам.председател,касиер и др.  да обмислят начини за бърза връзка и оповестяване членовете на УС и започнат да правят списък на нещата ,необходими за обзавеждане или работа на УС. Може да се направи комуникационна платформа на УС /напр. фейсбук /.